11

שרשרת אלסקה

5,800 ILS
5,800 ILS
Adorn your neck with the magnificent Alaska necklace, where a solitary yellow marquise diamond captures the essence of frozen radiance meeting luminous warmth. Let this enchanting piece serve as a testament to the delicate balance between the diamond's cool allure and its radiant glow, embracing both serene beauty and vibrant radiance.
שרשרת אלסקה

שרשרת אלסקה

5,800 ILS

שרשרת אלסקה

5,800 ILS
אורך: 45 ס״מ - במלאי - מוכן למשלוח

מוצרים מומלצים