11

שרשרת לון

4,800 ILS
4,800 ILS
Let your style shine like the night sky with our exquisite Lune Necklace. The delicate gold chain is adorned with mesmerizing black diamonds, creating a celestial scene of diamond stars and a radiant half-moon. Embrace the enchanting allure of this captivating piece, a celestial masterpiece that illuminates even the darkest of nights.
שרשרת לון

שרשרת לון

4,800 ILS

שרשרת לון

4,800 ILS
אורך: 42 ס״מ - במלאי - מוכן למשלוח

מוצרים מומלצים