12

שרשרת סאות׳

6,000 ILS
6,000 ILS
Unveil the enigmatic beauty of our one-of-a-kind North Necklace, an exquisite masterpiece where a kite-cut black diamond gleams like a dark star, illuminating the night sky of your soul. Adorn yourself with this divine creation, and let its essence ignite your spirit, guiding you through the depths of mystery and enchantment.
שרשרת סאות׳

שרשרת סאות׳

6,000 ILS

שרשרת סאות׳

6,000 ILS
אורך: 45 ס״מ

מוצרים מומלצים