14

שרשרת משולש

5,800 ILS
5,800 ILS
Step into a realm of timeless elegance with our Triangle Necklace, where the echoes of tradition intertwine with a modern geometric twist. The focal point shines brightly with a magnificent triangular-cut white diamond, casting a mesmerizing glow. Let this captivating necklace be your radiant companion, effortlessly enhancing your every step with its dazzling presence.
שרשרת משולש

שרשרת משולש

5,800 ILS

שרשרת משולש

5,800 ILS
אורך: 45 ס״מ

מוצרים מומלצים