13

שרשרת אלאור יהלומים שחורים

3,450 ILS
3,450 ILS
Embark on an enchanting journey with our Allure Black Diamonds Necklace, where darkness meets brilliance. Its delicate chain gracefully cradles five mesmerizing black diamonds, casting a mysterious glow that captivates the eye. Whether worn solo, exuding sophistication, or layered for an edgy statement, this necklace enchants with its versatility. Let the spectacular presence of Allure transport you to a realm where magic unfolds, capturing hearts like the sparkling stars that adorn the dark night sky.
שרשרת אלאור יהלומים שחורים

שרשרת אלאור יהלומים שחורים

3,450 ILS

שרשרת אלאור יהלומים שחורים

3,450 ILS
אורך: 43 ס״מ - במלאי - מוכן למשלוח

מוצרים מומלצים