14

שרשרת אלאור יהלומים לבנים

5,000 ILS
5,000 ILS
Experience the enchantment of our Allure White Diamonds Necklace. Its delicate chain gracefully holds five shimmering diamonds, casting a celestial glow upon your neckline. Whether worn alone for a refined and dainty look or layered to complement other necklaces, its versatility captivates hearts and ignites the imagination. Let the luminous glow of Allure transport you to a realm where enchantment holds sway, capturing hearts like the twinkling stars that grace the night sky.
שרשרת אלאור יהלומים לבנים

שרשרת אלאור יהלומים לבנים

5,000 ILS

שרשרת אלאור יהלומים לבנים

5,000 ILS
סגנון: שישה יהלומים לבנים - 43 ס״מ - במלאי - מוכן למשלוח

מוצרים מומלצים