14

עגילי בייבי אלפא

1,150 ILS
1,150 ILS
Indulge in the exquisite detailing of the Baby Alpha Hoop Earrings, where each delicate curve echoes a story of modern luxury. Crafted with the allure of gold and adorned with sleek triangular black diamonds, these mini hoops redefine sophistication, creating a mesmerizing play of shadows and brilliance. The petite form elegantly combines elegance and edge, offering a unique and captivating accessory for those who appreciate the artistry of fine jewelry.
עגילי בייבי אלפא

עגילי בייבי אלפא

1,150 ILS

עגילי בייבי אלפא

1,150 ILS
בודד או זוג: בודד

מוצרים מומלצים