12

שרשרת אותיות - ארבע אותיות קטנות

2,250 ILS
2,250 ILS
Adorned in elegance, our iconic gold Letters Necklace claims its rightful place in the limelight. Each petal pendant, exquisitely engraved with a cherished letter, becomes the narrator of your personal tale - uniquely yours to unveil. Forever flourishing by your heart's side, this treasure reverberates with beauty, symbolizing love, individuality, and grace. And the best part? You can add more pendants over time, creating a captivating story necklace that evolves with you.
שרשרת אותיות - ארבע אותיות קטנות

שרשרת אותיות - ארבע אותיות קטנות

2,250 ILS

שרשרת אותיות - ארבע אותיות קטנות

2,250 ILS
צבע הזהב: 42 ס״מ
אורך: זהב 14 קראט צהוב

מוצרים מומלצים