15

שרשרת ניקה יהלומים שחורים

5,400 ILS
5,400 ILS
Indulge in the captivating allure of the Nika Black Diamonds Necklace, showcasing mesmerizing black diamonds meticulously set within intricate elements. The central triangle setting highlights a captivating triangular-cut black diamond adorned with delicate sprinkles of black diamonds. The contrast between the rich black diamonds and gleaming gold links creates a stunning harmony of timeless essence and modern sophistication. Let the Nika Necklace be your radiant symbol of empowerment and beauty, a captivating work of art destined to turn heads and evoke admiration.
שרשרת ניקה יהלומים שחורים

שרשרת ניקה יהלומים שחורים

5,400 ILS

שרשרת ניקה יהלומים שחורים

5,400 ILS
אורך: 50 ס״מ

מוצרים מומלצים