15

שרשרת ניקה יהלומים לבנים

7,100 ILS
6,900 ILS
7,100 ILS
The Nika White Diamonds Necklace is a remarkable choice for those seeking exquisite jewelry. Inspired by deco design, this necklace showcases sparkling white diamonds set meticulously within intricate elements. The central triangle setting highlights a mesmerizing triangular-cut diamond surrounded by delicate diamond sprinkles, creating a harmonious fusion of timeless and contemporary aesthetics. Let the Nika Necklace take you on a voyage of radiant beauty and empowerment, as it stands alone as a captivating work of art.
שרשרת ניקה יהלומים לבנים

שרשרת ניקה יהלומים לבנים

6,900 ILS 7,100 ILS

שרשרת ניקה יהלומים לבנים

6,900 ILS 7,100 ILS
אורך: 45 ס״מ

מוצרים מומלצים