12

שרשרת מעוין

1,750 ILS
1,750 ILS
Discover the Rhombus Necklace, an exceptional work of art skillfully melds traditional techniques with contemporary design. The rhombus-shaped pendant unfolds a captivating story of dimension and depth through a mesmerizing interplay of handcrafted enamel and gold. Resulting in a wearable canvas that beautifully embodies the true essence of artistic craftsmanship.
שרשרת מעוין

שרשרת מעוין

1,750 ILS

שרשרת מעוין

1,750 ILS
אורך: 45 ס״מ - במלאי - מוכן למשלוח

מוצרים מומלצים