SHUNA STUDIO
SHUNA STUDIO

Half Moon Rising

קולקציה בהשראת הרגע הקסום סביב השקיעה או הזריחה, בו הירח מופיע באופק ומואר למחצה על ידי השמש. בקולקציה חקרנו את הקשר בין השלם והחצי, הן גיאומטרית והן מטפורית, והשתמשנו ברעיון של פירוק והרכבה. התכשיטים מאופיינים בעושר של חומרים ופרטים קטנים, ושימוש במוטיבים חוזרים המחוברים זה לזה באמצעות צירים.

Recently Viewed Products